مشاوره رایگان :09111445904

شرکت آسانسور و پله برقی امید پیمای بهروز

واجد شرایط

حرفه ای های

17/8

خدمات

ISO 9001 // ISO 9002

گواهینامه تاییدیه ایمنی

خدمات و سرویس نگهداری - شرکت آسانسور و پله برقی امید پیمای بهروز

ریل گذاری معکوس آسانسور
ریل گذاری آسانسور چیست؟ به معنای نصب و تعمیر ریل‌ها و سیستم راه‌آهنی آسانسور است که آسانسور بر ...
بازسازی آسانسور
آسانسورها نیز مانند سایر اجزای یک ساختمان، بعد از مدتی به بازسازی نیاز پیدا می کنند و باید ...

ما با بروزترین خدمات

کنار شما هستیم

دسترسی سریع